บริษัท สยามแอ็พพลิเคเตอรส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของวิศวกรแขนงต่างๆ สถาปนิก นักการตลาด เทคนิเชี่ยน ด้านผลิตภัณฑ์และทีมช่าง ที่มีประสบการณ์ การทำงานเฉพาะในแต่ละด้าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษาและให้บริการงานแขนงต่างๆ เพื่อตอบสนอง นโยบายความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ให้บริการงานเคลือบพื้น Epoxy-PU, งานทาสีอาคาร พื้นจราจรและโครงเหล็ก, งานซ่อมแซมโครงสร้าง, งานกันซึม PU/AR/Cement Base, งาน FRP, งานปรับแต่ง

ผลงานของเรา

บริการของเรา

images/aaa2.jpg
งานตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
images/aaa2.jpg
งานปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร
images/aaa2.jpg
งานปรับปรุงแก้ไขการแตกร้าวรั่วซึม
images/aaa2.jpg
งานปรับปรุงแก้ไข และ งานเคลือบพื้นผิว
images/aaa2.jpg
งานปรับปรุงแก้ไข และ งานกันซึม
images/aaa2.jpg
งาน Lining ทนเคมีกันสนิม และ ทนความร้อน